آموزش طراحی وب

قوانین طراحی اسناد XML

اگر تمامی قوانین طراحی سند XML را رعایت کنید ، می توانید یک سند معتبر داشته باشید . در این مقاله به قوانین طراحی اشاره می کنیم.

قوانین طراحی اسناد XML

اگر تمامی قوانین طراحی سند XML را رعایت کنید ، می توانید یک سند معتبر داشته باشید . در ادامه به قوانین طراحی اشاره می کنیم :

۱-     همه اسناد باید عنصر ریشه و تنها یک عنصر ریشه داشته باشند .

در تمامی اسناد XML بعد از اعلان سند ، عنصر ریشه قرار میگیرد و تمامی عناصر باید درون عنصر ریشه تعریف شوند .

۲-      مقادیر خاصیت ها باید درون ” ”  قرار گیرند .

در تعریف عناصر می توان از خاصیت ها نیز برای بیان روشن تر استفاده نمود . مثال :

 ۳-     در XML فضاهای خالی محاسبه می شود .

در HTML اگر چندین space بزنید بین دو کلمه تنها یک فاصله به حساب می آید . در صورتی که در XML این موضوع برعکس می باشد . شما هرچند Space بزنید به همان تعداد فضای خالی بین دو کلمه لحاظ می کند . مثال :

 ۴-     در اسناد XML از توضیحات استفاده کنید .

Comment شامل توضیحاتی است که طراح سند برای یادآوری نکته ای خاص و یا توضیح عملکرد خود در زمان طراحی به سند اضافه می کند . Comment ها در XML بدین شکل می باشند :

 ۵-     عناصر باید قوانین نامگذاری را رعایت کنند .

قوانین نام گذاری عبارتند از :

–         نام ها باید شامل حروف ، شماره ها و دیگر کاراکترها باشند .

–         نام ها نباید با شماره و کاراکترهای نقطه گذاری شروع شوند .

–         نام ها نباید با حروف XML شروع شوند .

–         نام ها نمی توانند فضای خالی داشته باشند .

۶-      یک خاصیت نمی تواند شامل چندین مقدار باشد . مثال :

 

۷-     سند باید حاوی یک یا چند عنصر یا Element باشد .

۸-     در یک عنصر یک خاصیت نباید بیشتر از یک بار استفاده شود .

۹-     مقادیر خاصیت ها نباید شامل کاراکتر > باشد .

۱۰-   هر تگ باید باز و در آخر بسته شود .

تهیه شده در مدرسه آنلاین ایرانیان

حسین همت یار

نویسنده در مدرسه مجازی ایرانیان ، دانشجوی رشته IT ، طراح وب و علاقه مند به تازه های دنیای اینترنت و وب و البته لینوکس

۱ دیدگاه

نظرسنجی

به کدام دسته موضوعی علاقه مند هستید؟

اموزش تصادفی