آموزش طراحی وب

دسته بندی -ماهنامه

ماهنامه طراحی وب

انتشار ششمین شماره ماهنامه طراحی وب

ششمین شماره ماهنامه علمی آموزشی طراحی وب در تاریخ 1393/7/20 مصادف با روز بزرگداشت شاعر معاصر خواجه حافظ شیرازی و با تقدیم به ایشان ، در اختیار عموم قرار گرفت . این شماره هم همانند شماره های قبلی ، با محتوای بیشتر و ارزشمند تری در 62 صفحه تشکیل شده...

انتشار پنجمین شماره ماهنامه طراحی وب

پنجمین شماره ماهنامه علمی آموزشی طراحی وب در تاریخ 1393/6/1 مصادف با زاد روز ابوعلی سینا دانشمند و متفکر بزرگ ایرانی و با تقدیم به ایشان ، در اختیار عموم قرار گرفت . در این شماره که از 49 صفحه تشکیل شده است ، اتفاقات زیادی رخ داده است .

اموزش تصادفی