آموزش طراحی وب

رنگ ها در html

در این جلسه ی آموزشی ، راجع به رنگ ها ، کد رنگ ها و نحوه استفاده از آنها صحبت می کنیم .

color in html

فصل سوم ( معرفی ساختار  HTML4 )

جلسه سیزدهم (رنگ ها  در  HTML4)

سلام خدمت همراهان عزیز مدرسه مجازی ایرانیان

خوب دوستان رسیدیم به مبحث رنگ ها در صفحات وب . رنگ ها از سه رنگ اصلی Red قرمز ، Green سبز ، Blue آبی (RGB) ترکیب و نمایش داده می شوند . در صفحات وب رنگ هارو بصورت استاندارد hexadecimal (hex) نمایش میدیم . حالا یه توضیحی راجع به رنگ ها و کد رنگ ها خدمتتون میدم .

کمترین مقدار RGB برای نمایش یک رنگ ۰ و بیشترین مقدار اون ۲۵۵ هست . به جدول زیر دقت کنید :

Color Color HEX Color RGB
#۰۰۰۰۰۰ rgb(0,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)
#۰۰FF00 rgb(0,255,0)
#۰۰۰۰FF rgb(0,0,255)
#FFFF00 rgb(255,255,0)
#۰۰FFFF rgb(0,255,255)
#FF00FF rgb(255,0,255)
#C0C0C0 rgb(192,192,192)
#FFFFFF rgb(255,255,255)

 

با ترکیب رنگ های قرمز و سبز و آبی از مقدار ۰ تا ۲۵۵ تعداد بالغ بر ۱۶ میلیون رنگ رو به شما میده و شما میتونید استفاده کنید . رنگ هایی که بر روی مانیتور قابل نمایش هستند چیزی حدود ۱۶۳۰۰ رنگ متفاوت هست .

جدول زیر نشان دهنده رنگ هایی هست که از طیف رنگی قرمز تشکیل شدند ، به مقدار rgb اونها دقت کنید ، تنها طیف قرمز متغییر است :

 

Red Light HEX RGB
#۰۰۰۰۰۰ rgb(0,0,0)
#۰۸۰۰۰۰ rgb(8,0,0)
#۱۰۰۰۰۰ rgb(16,0,0)
#۱۸۰۰۰۰ rgb(24,0,0)
#۲۰۰۰۰۰ rgb(32,0,0)
#۲۸۰۰۰۰ rgb(40,0,0)
#۳۰۰۰۰۰ rgb(48,0,0)
#۳۸۰۰۰۰ rgb(56,0,0)
#۴۰۰۰۰۰ rgb(64,0,0)
#۴۸۰۰۰۰ rgb(72,0,0)
#۵۰۰۰۰۰ rgb(80,0,0)
#۵۸۰۰۰۰ rgb(88,0,0)
#۶۰۰۰۰۰ rgb(96,0,0)
#۶۸۰۰۰۰ rgb(104,0,0)
#۷۰۰۰۰۰ rgb(112,0,0)
#۷۸۰۰۰۰ rgb(120,0,0)
#۸۰۰۰۰۰ rgb(128,0,0)
#۸۸۰۰۰۰ rgb(136,0,0)
#۹۰۰۰۰۰ rgb(144,0,0)
#۹۸۰۰۰۰ rgb(152,0,0)
#A00000 rgb(160,0,0)
#A80000 rgb(168,0,0)
#B00000 rgb(176,0,0)
#B80000 rgb(184,0,0)
#C00000 rgb(192,0,0)
#C80000 rgb(200,0,0)
#D00000 rgb(208,0,0)
#D80000 rgb(216,0,0)
#E00000 rgb(224,0,0)
#E80000 rgb(232,0,0)
#F00000 rgb(240,0,0)
#F80000 rgb(248,0,0)
#FF0000 rgb(255,0,0)

 

حالا به جدول رنگی زیر توجه کنید .

طیف رنگی خاکستری هست که با ترکیب طیف های یکسان قرمز و سبز و آبی تشکیل میشه :

 

Gray Shades HEX RGB
#۰۰۰۰۰۰ rgb(0,0,0)
#۰۸۰۸۰۸ rgb(8,8,8)
#۱۰۱۰۱۰ rgb(16,16,16)
#۱۸۱۸۱۸ rgb(24,24,24)
#۲۰۲۰۲۰ rgb(32,32,32)
#۲۸۲۸۲۸ rgb(40,40,40)
#۳۰۳۰۳۰ rgb(48,48,48)
#۳۸۳۸۳۸ rgb(56,56,56)
#۴۰۴۰۴۰ rgb(64,64,64)
#۴۸۴۸۴۸ rgb(72,72,72)
#۵۰۵۰۵۰ rgb(80,80,80)
#۵۸۵۸۵۸ rgb(88,88,88)
#۶۰۶۰۶۰ rgb(96,96,96)
#۶۸۶۸۶۸ rgb(104,104,104)
#۷۰۷۰۷۰ rgb(112,112,112)
#۷۸۷۸۷۸ rgb(120,120,120)
#۸۰۸۰۸۰ rgb(128,128,128)
#۸۸۸۸۸۸ rgb(136,136,136)
#۹۰۹۰۹۰ rgb(144,144,144)
#۹۸۹۸۹۸ rgb(152,152,152)
#A0A0A0 rgb(160,160,160)
#A8A8A8 rgb(168,168,168)
#B0B0B0 rgb(176,176,176)
#B8B8B8 rgb(184,184,184)
#C0C0C0 rgb(192,192,192)
#C8C8C8 rgb(200,200,200)
#D0D0D0 rgb(208,208,208)
#D8D8D8 rgb(216,216,216)
#E0E0E0 rgb(224,224,224)
#E8E8E8 rgb(232,232,232)
#F0F0F0 rgb(240,240,240)
#F8F8F8 rgb(248,248,248)
#FFFFFF rgb(255,255,255)

 

در جدول زیر هم شما میتونید یکسری رنگ های مورد استفاده در وب رو همراه با کد hex اونها در طیف های مختلف ملاحظه کنید ، میتونه تا حدودی به طراحان گرافیک نیز کمک کنه :

 

۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۳۳ ۰۰۰۰۶۶ ۰۰۰۰۹۹ ۰۰۰۰CC ۰۰۰۰FF
۰۰۳۳۰۰ ۰۰۳۳۳۳ ۰۰۳۳۶۶ ۰۰۳۳۹۹ ۰۰۳۳CC ۰۰۳۳FF
۰۰۶۶۰۰ ۰۰۶۶۳۳ ۰۰۶۶۶۶ ۰۰۶۶۹۹ ۰۰۶۶CC ۰۰۶۶FF
۰۰۹۹۰۰ ۰۰۹۹۳۳ ۰۰۹۹۶۶ ۰۰۹۹۹۹ ۰۰۹۹CC ۰۰۹۹FF
۰۰CC00 ۰۰CC33 ۰۰CC66 ۰۰CC99 ۰۰CCCC ۰۰CCFF
۰۰FF00 ۰۰FF33 ۰۰FF66 ۰۰FF99 ۰۰FFCC ۰۰FFFF
۳۳۰۰۰۰ ۳۳۰۰۳۳ ۳۳۰۰۶۶ ۳۳۰۰۹۹ ۳۳۰۰CC ۳۳۰۰FF
۳۳۳۳۰۰ ۳۳۳۳۳۳ ۳۳۳۳۶۶ ۳۳۳۳۹۹ ۳۳۳۳CC ۳۳۳۳FF
۳۳۶۶۰۰ ۳۳۶۶۳۳ ۳۳۶۶۶۶ ۳۳۶۶۹۹ ۳۳۶۶CC ۳۳۶۶FF
۳۳۹۹۰۰ ۳۳۹۹۳۳ ۳۳۹۹۶۶ ۳۳۹۹۹۹ ۳۳۹۹CC ۳۳۹۹FF
۳۳CC00 ۳۳CC33 ۳۳CC66 ۳۳CC99 ۳۳CCCC ۳۳CCFF
۳۳FF00 ۳۳FF33 ۳۳FF66 ۳۳FF99 ۳۳FFCC ۳۳FFFF
۶۶۰۰۰۰ ۶۶۰۰۳۳ ۶۶۰۰۶۶ ۶۶۰۰۹۹ ۶۶۰۰CC ۶۶۰۰FF
۶۶۳۳۰۰ ۶۶۳۳۳۳ ۶۶۳۳۶۶ ۶۶۳۳۹۹ ۶۶۳۳CC ۶۶۳۳FF
۶۶۶۶۰۰ ۶۶۶۶۳۳ ۶۶۶۶۶۶ ۶۶۶۶۹۹ ۶۶۶۶CC ۶۶۶۶FF
۶۶۹۹۰۰ ۶۶۹۹۳۳ ۶۶۹۹۶۶ ۶۶۹۹۹۹ ۶۶۹۹CC ۶۶۹۹FF
۶۶CC00 ۶۶CC33 ۶۶CC66 ۶۶CC99 ۶۶CCCC ۶۶CCFF
۶۶FF00 ۶۶FF33 ۶۶FF66 ۶۶FF99 ۶۶FFCC ۶۶FFFF
۹۹۰۰۰۰ ۹۹۰۰۳۳ ۹۹۰۰۶۶ ۹۹۰۰۹۹ ۹۹۰۰CC ۹۹۰۰FF
۹۹۳۳۰۰ ۹۹۳۳۳۳ ۹۹۳۳۶۶ ۹۹۳۳۹۹ ۹۹۳۳CC ۹۹۳۳FF
۹۹۶۶۰۰ ۹۹۶۶۳۳ ۹۹۶۶۶۶ ۹۹۶۶۹۹ ۹۹۶۶CC ۹۹۶۶FF
۹۹۹۹۰۰ ۹۹۹۹۳۳ ۹۹۹۹۶۶ ۹۹۹۹۹۹ ۹۹۹۹CC ۹۹۹۹FF
۹۹CC00 ۹۹CC33 ۹۹CC66 ۹۹CC99 ۹۹CCCC ۹۹CCFF
۹۹FF00 ۹۹FF33 ۹۹FF66 ۹۹FF99 ۹۹FFCC ۹۹FFFF
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

 

استفاده از کد رنگ ها در html

شما میتونید هم از کد hex رنگ ها استفاده کنید ، هم میتونید از کد rgb اونها استفاده کنید . طریقه ی استفاده هر کدوم رو توضیح میدم :

کد hex : فقط کافیه کد hex رنگی مورد نظر رو بصورت زیر در دستورات css استفاده کنید :

 کد RGB : این کد رو هم کافیه بصورت زیر در دستورات css استفاده کنید :

در css3 شما میتونید میزان شفافیت رنگ رو هم مشخص کنید ، برای این کار از rgba استفاده می کنیم . از کدهای رنگی RGB استفاده می کنیم با این تفاوت که در انتها ، میزان شفافیت رو از ۰ تا ۰.۹ مشخص میکنیم . به کد زیر دقت کنید :

در اینجا ما گفتیم background رو با شفافیت تقریبا کامل نمایش بده . اگر بخواین بصورت کامل رنگ رو قرار بدید بدون اینکه opacity اون رو کم کنید نیازی به اعمال opacity ندارید ، از همون کدهای hex یا rgb استفاده کنید . اما اگر خواستید کمی opacity رو کم و زیاد کنید از این روش استفاده می کنید . هرچه عدد کمتر باشه شفافیت کمتر میشه .

 

استفاده از نام رنگ ها

شما علاوه بر اینکه از کد رنگ ها استفاده میکنید ، میتونید از نام رنگ ها هم استفاده کنید ، به جدول زیر دقت کنید ، برای هر کد hex و RGB یک نام بصورت استاندارد تعیین شده که میتونید استفاده کنید :

 

Color Name HEX Color Shades Mix
Black #۰۰۰۰۰۰ Shades Mix
Navy #۰۰۰۰۸۰ Shades Mix
DarkBlue #۰۰۰۰۸B Shades Mix
MediumBlue #۰۰۰۰CD Shades Mix
Blue #۰۰۰۰FF Shades Mix
DarkGreen #۰۰۶۴۰۰ Shades Mix
Green #۰۰۸۰۰۰ Shades Mix
Teal #۰۰۸۰۸۰ Shades Mix
DarkCyan #۰۰۸B8B Shades Mix
DeepSkyBlue #۰۰BFFF Shades Mix
DarkTurquoise #۰۰CED1 Shades Mix
MediumSpringGreen #۰۰FA9A Shades Mix
Lime #۰۰FF00 Shades Mix
SpringGreen #۰۰FF7F Shades Mix
Aqua #۰۰FFFF Shades Mix
Cyan #۰۰FFFF Shades Mix
MidnightBlue #۱۹۱۹۷۰ Shades Mix
DodgerBlue #۱E90FF Shades Mix
LightSeaGreen #۲۰B2AA Shades Mix
ForestGreen #۲۲۸B22 Shades Mix
SeaGreen #۲E8B57 Shades Mix
DarkSlateGray #۲F4F4F Shades Mix
LimeGreen #۳۲CD32 Shades Mix
MediumSeaGreen #۳CB371 Shades Mix
Turquoise #۴۰E0D0 Shades Mix
RoyalBlue #۴۱۶۹E1 Shades Mix
SteelBlue #۴۶۸۲B4 Shades Mix
DarkSlateBlue #۴۸۳D8B Shades Mix
MediumTurquoise #۴۸D1CC Shades Mix
Indigo #۴B0082 Shades Mix
DarkOliveGreen #۵۵۶B2F Shades Mix
CadetBlue #۵F9EA0 Shades Mix
CornflowerBlue #۶۴۹۵ED Shades Mix
MediumAquaMarine #۶۶CDAA Shades Mix
DimGray #۶۹۶۹۶۹ Shades Mix
SlateBlue #۶A5ACD Shades Mix
OliveDrab #۶B8E23 Shades Mix
SlateGray #۷۰۸۰۹۰ Shades Mix
LightSlateGray #۷۷۸۸۹۹ Shades Mix
MediumSlateBlue #۷B68EE Shades Mix
LawnGreen #۷CFC00 Shades Mix
Chartreuse #۷FFF00 Shades Mix
Aquamarine #۷FFFD4 Shades Mix
Maroon #۸۰۰۰۰۰ Shades Mix
Purple #۸۰۰۰۸۰ Shades Mix
Olive #۸۰۸۰۰۰ Shades Mix
Gray #۸۰۸۰۸۰ Shades Mix
SkyBlue #۸۷CEEB Shades Mix
LightSkyBlue #۸۷CEFA Shades Mix
BlueViolet #۸A2BE2 Shades Mix
DarkRed #۸B0000 Shades Mix
DarkMagenta #۸B008B Shades Mix
SaddleBrown #۸B4513 Shades Mix
DarkSeaGreen #۸FBC8F Shades Mix
LightGreen #۹۰EE90 Shades Mix
MediumPurple #۹۳۷۰DB Shades Mix
DarkViolet #۹۴۰۰D3 Shades Mix
PaleGreen #۹۸FB98 Shades Mix
DarkOrchid #۹۹۳۲CC Shades Mix
YellowGreen #۹ACD32 Shades Mix
Sienna #A0522D Shades Mix
Brown #A52A2A Shades Mix
DarkGray #A9A9A9 Shades Mix
LightBlue #ADD8E6 Shades Mix
GreenYellow #ADFF2F Shades Mix
PaleTurquoise #AFEEEE Shades Mix
LightSteelBlue #B0C4DE Shades Mix
PowderBlue #B0E0E6 Shades Mix
FireBrick #B22222 Shades Mix
DarkGoldenRod #B8860B Shades Mix
MediumOrchid #BA55D3 Shades Mix
RosyBrown #BC8F8F Shades Mix
DarkKhaki #BDB76B Shades Mix
Silver #C0C0C0 Shades Mix
MediumVioletRed #C71585 Shades Mix
IndianRed #CD5C5C Shades Mix
Peru #CD853F Shades Mix
Chocolate #D2691E Shades Mix
Tan #D2B48C Shades Mix
LightGray #D3D3D3 Shades Mix
Thistle #D8BFD8 Shades Mix
Orchid #DA70D6 Shades Mix
GoldenRod #DAA520 Shades Mix
PaleVioletRed #DB7093 Shades Mix
Crimson #DC143C Shades Mix
Gainsboro #DCDCDC Shades Mix
Plum #DDA0DD Shades Mix
BurlyWood #DEB887 Shades Mix
LightCyan #E0FFFF Shades Mix
Lavender #E6E6FA Shades Mix
DarkSalmon #E9967A Shades Mix
Violet #EE82EE Shades Mix
PaleGoldenRod #EEE8AA Shades Mix
LightCoral #F08080 Shades Mix
Khaki #F0E68C Shades Mix
AliceBlue #F0F8FF Shades Mix
HoneyDew #F0FFF0 Shades Mix
Azure #F0FFFF Shades Mix
SandyBrown #F4A460 Shades Mix
Wheat #F5DEB3 Shades Mix
Beige #F5F5DC Shades Mix
WhiteSmoke #F5F5F5 Shades Mix
MintCream #F5FFFA Shades Mix
GhostWhite #F8F8FF Shades Mix
Salmon #FA8072 Shades Mix
AntiqueWhite #FAEBD7 Shades Mix
Linen #FAF0E6 Shades Mix
LightGoldenRodYellow #FAFAD2 Shades Mix
OldLace #FDF5E6 Shades Mix
Red #FF0000 Shades Mix
Fuchsia #FF00FF Shades Mix
Magenta #FF00FF Shades Mix
DeepPink #FF1493 Shades Mix
OrangeRed #FF4500 Shades Mix
Tomato #FF6347 Shades Mix
HotPink #FF69B4 Shades Mix
Coral #FF7F50 Shades Mix
DarkOrange #FF8C00 Shades Mix
LightSalmon #FFA07A Shades Mix
Orange #FFA500 Shades Mix
LightPink #FFB6C1 Shades Mix
Pink #FFC0CB Shades Mix
Gold #FFD700 Shades Mix
PeachPuff #FFDAB9 Shades Mix
NavajoWhite #FFDEAD Shades Mix
Moccasin #FFE4B5 Shades Mix
Bisque #FFE4C4 Shades Mix
MistyRose #FFE4E1 Shades Mix
BlanchedAlmond #FFEBCD Shades Mix
PapayaWhip #FFEFD5 Shades Mix
LavenderBlush #FFF0F5 Shades Mix
SeaShell #FFF5EE Shades Mix
Cornsilk #FFF8DC Shades Mix
LemonChiffon #FFFACD Shades Mix
FloralWhite #FFFAF0 Shades Mix
Snow #FFFAFA Shades Mix
Yellow #FFFF00 Shades Mix
LightYellow #FFFFE0 Shades Mix
Ivory #FFFFF0 Shades Mix
White #FFFFFF Shades Mix

 

البته باید یک نکته رو خدمتتون عرض کنم که بهتره برای استاندارد سازی کارتون از نام رنگ ها استفاده نکنید و فقط از کد رنگ ها استفاده کنید .

نحوه استفاده از نام رنگ ها هم دقیقا مثل کد اونها هست ، بجای قرار دادن کد ، نام اون رنگ و قرار میدید .

خوب جلسه ی امروزمونم به پایان رسید ، امیدوارم مفید واقع شده باشه .

تهیه شده در مدرسه مجازی ایرانیان

حسین همت یار

نویسنده در مدرسه مجازی ایرانیان ، دانشجوی رشته IT ، طراح وب و علاقه مند به تازه های دنیای اینترنت و وب و البته لینوکس

نظرسنجی

به کدام دسته موضوعی علاقه مند هستید؟

اموزش تصادفی