آموزش طراحی وب

سایر آموزش های کاربردی

۱۵ نکته برای افزایش خوانایی کد های پروژه

خوانایی کد های پروژه یکی از موضوعات مهم در دنیای برنامه نویسی است، اولین چیزی که باید به عنوان یک توسعه دهنده یاد بگیرید این است که چگونه کد های پروژه تان را خواناتر کنید. البته خیلی از افراد با این ذهنیت که “کسی جز خودم کد ها را نمی...

اشتراک گذاری لوکال هاست با NGROK

شمازمان زیادی را صرف پیاده سازی پروژه هایتان می کنید، دراین فکر هستید که بدنیست آنرا روی چندتلفن هوشمند یا تبلت امتحان کنید و در این میان کارفرمایتان بی صبرانه منتظر است تا نگاهی به پروژه بیندازد. این سناریو برای اکثر توسعه دهندگان آشنا به نظر می...

اموزش تصادفی